Zdravo

Radio reklama Zdravo
Tip: 
Reklamni song

Radio reklamni song izrađen 2008. godine za preduzeće "Slovan"-Sečenča i njihovu liniju proizvoda "Zdravo".