PCnS Computers

Radio reklama PCnS internet
Radio reklama PCnS prodaja
Radio reklama PCnS TotalTV
Tip: 
Reklamna serija

Serija reklama izrađena oko 2005. godine za preduzeće "PC&S Computers" iz Odžaka.