Kotlić za Ginisa

Momci iz Palanke
Tip: 
Demo-snimci

Januara 2002. godine, bio sam zadužen za direktan prenos i snimanje manifestacije Kotlić za Ginisa. Održavala se kraj palanačke poznate "Kaloš" čarde i okupila je mnoštvo posmatrača, stranih i domaćih medija, kao i priličan broj orkestara i izvođača.
Na odnose instrumenata i glasa nisam mogao uticati jer sam preuzimao signal sa miksete preduzeća koje je bilo angažovano za ozvučenje, ali sam nahnadnom obradom pokušavao da izvučem maksimum iz snimaka...