Radio produkcija

Radio je moja prva i najveća ljubav. Od 1995. godine se profesionalno bavim svim poslovima (osim novinarskih) vezanim za ovu vrstu medija.
U okviru toga, moj primarni posao je bio kompletna izrada radio reklama i džinglova: od ideje, stvaranja scenarija, pa do spikerskih i audio-montažerskih radova.
Ni danas ne prestajem da učim ovaj posao od kolega koje su iole iskusnije u njemu, nadograđujući znanje uz pomoć interneta i skromne literature koja se kod nas može naći, a najviše učeći na svojim i tuđim greškama ;)

Stoga imam nekoliko pravila koja obavezno praktikujem:
1. Ukoliko naručilac izrazi želju za korišćenjem neke od kompozicija koje podležu domaćem zakonu o autorskom i izdavačkom pravu, obavezan mi je podneti na uvid ugovor sa autorom i izdavačem o ustupanju kompozicije za izradu reklame.

2. Pri izradi reklame (osim u slučaju obaveštenja i ofova) naručilac dobija, pored osnovne reklame, i paket reklama koje su izvedene od te osnovne reklame, a razlikuju se u dužini i količini sadržaja. To znači da, uz recimo reklamni spot od 30 sekundi, dobijate i njegove verzije od 25, 15, 10... sekundi, plus kratke oblike bez podloge (tzv. maske).

Da bi klijentima, poslodavcima, a i kolegama koje tek ulaze u ovaj posao, olakšao snalaženje sa "radio proizvodima", na ovoj stranici možete pronaći kratka objašnjenja i čuti primere u vidu mojih starih i novih radova.

Radio-reklamni spotovi

Dinamična, muzički i glasovno višesegmentna zvučna kreacija. Može biti jednoglasan ili uz kombinaciju glasova, uz korišćenje zvučnih efekata (po potrebi).

Radio-reklamni songovi

Vrsta radio-reklama koja je idealna za dugu eksploataciju (emitovanja). Reklamna pesma sadrži sve potrebne elemente koje navede naručilac (u vidu teza). Koristi se višeglasno pevanje, razni efekti... Uglavnom nije cela "pevajuća" već sadrži i naratorske elemente.

Radio-reklamni dramski spotovi

Izradjuje se na istim osnovama kao i radio-drama, tako da može biti u vidu monologa ili dijaloga, uz korišćenje ambijentalnih zvukova i zvučnih efekata. U praksi su se pokazale odlične za kratke kampanje (do 50 dana emitovanja). Takodje, naručilac treba imati u vidu da količina podataka koja se njom plasira bude dovoljno mala jer bi u suprotnom prešla gabarite koji bi bili isplativi za emitovanje.

Radio-reklamni spotovi u seriji

Najmanje dve, slične ili totalno različite reklame koje mogu da funkcionišu odvojeno, ali zajedno mogu da čine nekakvu celinu, tj. da se dopunjuju. Takodje su zahvalne za dugu eksploataciju, a mogu ih sačinjavati razne navedene vrste radijskih reklama.

Radio-reklamna obaveštenja

Spikerski pročitan tekst uz jednu instrumentalnu muzičku kompoziciju, bez specijalnih efekata. Pri njegovoj izradi se koristi samo jedan glas (spikerka ili spiker).

Ofovi

Koriste se u TV i radio emisijama, pozorištu, raznim vrstama promocija, internom marketingu (emitovanju u objektu naručioca), internet prezentacijama... Uglavnom se prave bez muzičke podloge, ali ih mogu uraditi i sa instrumentalom u pozadini, kao i u raznim spikerskim varijantama (samo spikerka, samo spiker ili kombinovano).

Radio džinglovi

Namenjeni identifikaciji radio-stanica, njenih emisija i DJ-eva. Element radio produkcija koji je najzahtevniji kako po tehničkom, tako i po kreativno-idejnom planu.

Muzička produkcija

Svima kojima sam radio muzičku produkciju obećavao sam vrhunski demo snimak jer ono što čini pravi muzički studio nikad nisam imao u radio-stanicama. Često naletim na zvanična muzička izdanja koja je neko proglasio "studijskim snimcima"...